Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 07-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 03-04-2021.
Geldend van 03-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 03-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikelen: 24, 65

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikel 2a

Verwijzingen naar Paragraaf 3.2

 1. Smogregeling 2010
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380
01-01-2013 Wijziging 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23709 IENM/BSK-2012/222884 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23709
19-12-2008 Wijziging 08-12-2008 Stcrt. 2008, 245 BJZ2008117286 08-12-2008 Stcrt. 2008, 245 Alg. 1
15-11-2007 Nieuwe-regeling 08-11-2007 Stcrt. 2007, 220 LMV2007.109578 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Artikel II, tweede lid, van de Wijzigingsregeling Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (toepasbaarheid regels inzake meting of berekening kwaliteitsniveau en criteria meet- en rekenpunten), Stcrt. 2008/245, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking treedt.2)
Naar boven