Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2012.
Geldend van 20-06-2012 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 20-06-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
    Artikelen: 3, 4, 6
  2. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
    Artikel: 68

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 16-09-2020 Stb. 2020, 400 05-04-2023 Stb. 2023, 113
20-06-2012 Wijziging 07-06-2012 Stb. 2012, 259 07-06-2012 Stb. 2012, 259
15-11-2007 Nieuwe-regeling 30-10-2007 Stb. 2007, 440 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking treedt.1)
Naar boven