Vaststellingsregeling bedrag per formatieplaats bekostiging materiële voorzieningen (instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2008)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 oktober 2007, nr. PO/BenB/07-42327, houdende het vaststellen van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2008

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel B18 van het Besluit trekkende bevolking WPO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststellen bedrag per formatieplaats

[Vervallen per 01-01-2012]

Het bedrag per formatieplaats, bedoeld in artikel B18 van het Besluit trekkende bevolking WPO, is voor het jaar 2008 vastgesteld op € 14.891,85.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina