Activiteitenbesluit milieubeheer

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 21-09-2022.
Geldend van 21-09-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.4

Informatie geldend op 21-09-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  1. Activiteitenbesluit milieubeheer
    Artikel 1.5a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-09-2022)

Opmerking

Door Stb. 2012/441 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 16-09-2020 Stb. 2020, 400
01-01-2013 Wijziging 31-10-2012 Stb. 2012, 558 05-12-2012 Stb. 2012, 642
Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 552 05-12-2012 Stb. 2012, 642
Wijziging 14-09-2012 Stb. 2012, 441 05-12-2012 Stb. 2012, 643
23-10-2012 Wijziging 11-08-2012 Stb. 2012, 424 11-08-2012 Stb. 2012, 424
31-12-2011 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 552 06-12-2011 Stb. 2011, 598
01-01-2011 Wijziging 15-11-2010 Stb. 2010, 781 22-12-2010 Stb. 2010, 879 Alg. 1
01-04-2010 Wijziging 07-12-2009 Stb. 2009, 547 15-03-2010 Stb. 2010, 132
01-01-2010 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 479 27-11-2009 Stb. 2009, 513
22-12-2009 Wijziging 02-12-2009 Stb. 2009, 535 10-12-2009 Stb. 2009, 549
01-01-2008 Nieuwe-regeling 19-10-2007 Stb. 2007, 415 26-11-2007 Stb. 2007, 472

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven