Activiteitenbesluit milieubeheer

Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.12

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  1. Activiteitenbesluit milieubeheer
    Artikel 1.5a

Verwijzingen naar Afdeling 1.2

  1. Activiteitenbesluit milieubeheer
    Artikelen 1.4, 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2012/441 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 16-09-2020 Stb. 2020, 400
01-07-2011 Wijziging 16-03-2011 Stb. 2011, 153 09-06-2011 Stb. 2011, 298
01-01-2008 Nieuwe-regeling 19-10-2007 Stb. 2007, 415 26-11-2007 Stb. 2007, 472
Naar boven