Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 01-11-2007 t/m 31-07-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 15 oktober 2007, nr. BPO/PCR-2007/110912 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2007 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2007)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 77, vierde lid en vijfde lid en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen.

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de ondertaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gemeentecode

Stichtingsnorm

Opheffingsnorm

Binnenmaas

0585

200

91

Drimmelen

1719

200

74

Hoorn

0405

318

191

Koggenland

1598

200

78

Lansingerland

1621

245

147

Leudal

1640

200

65

Maasgouw

1641

200

102

Medemblik

0420

200

88

Montferland

1955

200

84

Nieuwkoop

2569

200

87

Roerdalen

1669

200

60

Roermond

0957

217

130

Zevenaar

0299

200

110

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina