Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 14-09-2008 t/m 31-07-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 oktober 2007, nr. BPO/PCR-2007/109715 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 77, derde lid, artikel 153, tweede lid en gelet op artikel 155, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO);

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in Nederland worden voor elke gemeente de stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de delen van gemeenten, zoals omschreven in bijlage 2 bij deze regeling, worden de opheffingsnormen vastgesteld zoals in die bijlage aangegeven.

Artikel 3. In-de-plaats-treding

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 en in artikel 2 bedoelde normen treden in de plaats van:

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel 5. Geldigheidsduur nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

De in bijlage 1 en 2 genoemde stichtings- en opheffingsnormen gelden voor een tijdvak van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 augustus 2008.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008’.

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst (met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en bekend wordt gemaakt op de internetsite van CFI.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2013]

Gemeentenaam

Gemeentecode

wijzigen in

Gemeentenaam

Gemeentecode

Groenlo

0240

 

Oost Gelre

1586

Gemeentenaam

Instandhoudingsnorm

Instandhoudingsnorm

wijzigen in

Reiderland

21

23

 

Rozendaal

18

23

 

Terschelling

18

23

 

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2013]

Naam gemeente

Gebied 1

Instandhoudingsnorm

wijzigen in

Gebied 2

Instandhoudingsnorm

wijzigen in

Dongen

Dongen

164

162

Dongense Vaart /’s Gravenmoer

23

71

Heerde

Overig Heerde

140

74

Vesseen, Vorchten, Hoorn, v.h.Veessen, v.h. Vorchten

 

Niet

gewijzigd

Leeuwarderadeel

Stiens

195

111

Niet stedelijk Stiens

30

42

Terug naar begin van de pagina