Besluit vaststelling beschrijving gewijzigde grens gemeente ’s-Gravenhage en grens met gemeente Rijswijk

Geldend van 01-12-2007 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot vaststelling van de beschrijving van de gewijzigde grens van de gemeente ’s-Gravenhage en van de grens met de gemeente Rijswijk, overeenkomstig de Wet van 12 juli 2001 tot gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10 van de Wet van 12 juli 2001 tot gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving;

Besluit:

Artikel 1

De beschrijving van de als gevolg van de Wet van 12 juli 2001 tot gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving gewijzigde grens van de gemeente Den Haag met de gemeente Rijswijk luidt als volgt:

Vanaf het oostelijkste hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie E, nummer 1318 volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijnen naar achtereenvolgens de punten waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de Rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83774,24 en y = 451455,93,

x = 83789,84 en y = 451461,02 en

x = 83809,70 en y = 451462,84.

Vanaf het laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de cirkelboog door het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83809,51 en y = 451477,99

naar het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83812,04 en y = 451492,94.

Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de cirkelboog door het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83816,23 en y = 451498,63

naar het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83822,81 en y = 451501,21.

Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de cirkelboog door het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83835,23 en y = 451502,46

naar het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83847,32 en y = 451505,54.

Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de cirkelboog door het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83860,86 en y = 451511,01

naar het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83873,88 en y = 451517,62.

Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijnen naar achtereenvolgens de punten waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83883,58 en y = 451522,78,

x = 83893,76 en y = 451529,05,

x = 83899,29 en y = 451532,99,

x = 83904,85 en y = 451536,71,

x = 83910,57 en y = 451540,69,

x = 83914,13 en y = 451543,24 en

x = 83919,83 en y = 451547,51.

Vanaf het laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de cirkelboog door het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83930,78 en y = 451556,12

naar het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83941,45 en y = 451565,06.

Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de cirkelboog door het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83950,96 en y = 451573,41

naar het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83960,99 en y = 451581,13.

Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de cirkelboog door het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 83981,32 en y = 451592,64

naar het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 84003,87 en y = 451598,78.

Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijnen naar achtereenvolgens de punten waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

x = 84003,87 en y = 451598,78,

x = 84010,13 en y = 451599,47,

x = 84009,67 en y = 451615,29,

x = 84007,60 en y = 451648,49 en

x = 84000,34 en y = 451668,38.

Vanaf het laatstgenoemde punt loopt de nieuwe grens naar het oostelijkste hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie E, nummer 2562.

Artikel 2

Het besluit tot grensbeschrijving van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 september 2001, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 oktober 2001, lid 1, onderdeel E, betreffende de grens tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk, wordt gewijzigd.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina