Wet beëdigde tolken en vertalers

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWbtv
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0022704
RechtsgebiedProcesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzen specialisatie
 2. Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv
 3. Besluit beëdigde tolken en vertalers
 4. Besluit inschrijving Rbtv
 5. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 6. Besluit PE
 7. Besluit specialisatie
 8. Besluit Uitwijklijst
 9. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 10. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 11. Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers 2014
 12. Regeling uitbreiding afnameplicht Wbtv

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.3
 2. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  Tekst: tekst
 3. Besluit PE
  Artikel: 1
 4. Besluit Uitwijklijst
  Artikel: 1
  Paragraaf: De Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv
 5. Besluit aanwijzen specialisatie
  Bijlage: Tolk in strafzaken
 6. Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv
  Artikel: 1
 7. Besluit beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 8. Besluit inschrijving Rbtv
  Artikelen: 1, 2
 9. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
  Artikel: 8
 10. Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv
  Artikel: 1
 11. Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 1, 2
 12. Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 13. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 1, 3
 14. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 15. Registratiewet 1970
  Artikel: 6
 16. Reglement Kwaliteitsinstituut Wbtv
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 17. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 18. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 19. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 191, 276
 20. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 2
Terug naar begin van de pagina