Wet beëdigde tolken en vertalers

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wbtv
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0022704
Rechtsgebied Procesrecht
Overheidsthema Rechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzen specialisatie
 2. Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv
 3. Besluit beëdigde tolken en vertalers
 4. Besluit inschrijving Rbtv
 5. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 6. Besluit PE
 7. Besluit specialisatie
 8. Besluit Uitwijklijst
 9. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 10. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 11. Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers 2014
 12. Regeling uitbreiding afnameplicht Wbtv

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.3
 2. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  Tekst: tekst
 3. Besluit PE
  Artikel: 1
 4. Besluit Uitwijklijst
  Artikel: 1
  Paragraaf: De Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv
 5. Besluit aanwijzen specialisatie
  Bijlage: Tolk in strafzaken
 6. Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv
  Artikel: 1
 7. Besluit beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 8. Besluit inschrijving Rbtv
  Artikelen: 1, 2
 9. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
  Artikel: 8
 10. Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv
  Artikel: 1
 11. Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 1, 2
 12. Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 13. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 1, 3
 14. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 15. Registratiewet 1970
  Artikel: 6
 16. Reglement Kwaliteitsinstituut Wbtv
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 17. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 18. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 19. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 191, 276
 20. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 2

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 28-07-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 414 33054 30-10-2013 Stb. 2013, 435
Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335 03-12-2013 Stb. 2013, 515
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Nieuwe-regeling 11-10-2007 Stb. 2007, 375 29936 11-12-2008 Stb. 2008, 555
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 11-12-2008 Stb. 2008, 555
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 530 31059 11-12-2008 Stb. 2008, 555
t/m 01-07-2006 2) Nieuwe-regeling 11-10-2007 Stb. 2007, 375 29936 26-11-2007 Stb. 2007, 471

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 21)
 2. Heeft betrekking op Artikel 41a , Artikel 41b , Artikel 41c2)
Naar boven