Wet beëdigde tolken en vertalers

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 28-07-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina