Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, [...] (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Geldend van 27-10-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 augustus 2007, nr. aca-2007.03943/5);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
De

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze,
De

directeur Informatiebeleid & Facilitaire Zaken

,

D.J. Langendoen

Terug naar begin van de pagina