Besluit beleid kwaliteitsaudits voor bewindvoerderorganisaties

Geldend van 19-10-2007 t/m heden

Besluit beleid kwaliteitsaudits voor bewindvoerderorganisaties

De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch (hierna: de Raad),

Gezien:

Artikel 48c en 48d van de Wet justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);

Artikel 3, lid 1 en artikel 7, lid 1 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr. 80 en Staatsblad 2004, nr. 200);

Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447);

Stelt beleid vast ten aanzien van de kwaliteitsaudits voor bewindvoerderorganisaties.

1. Alle erkende bewindvoerderorganisaties dienen zich te onderwerpen aan periodieke audits, waarbij de kwaliteit van de betreffende bewindvoerderorganisatie wordt getoetst. Dit geldt tevens voor advocatenkantoren, waar bewindvoerders niet-advocaat werkzaam zijn. Deze periodieke audits zullen in principe éénmaal in de drie jaar plaats vinden.

Terug naar begin van de pagina