Wijzigingbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005

[Regeling vervallen per 21-12-2010.]
Geldend van 21-10-2007 t/m 20-12-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 10 oktober 2007, nr. 5510505/Justis/07, houdende wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005, nr. 5394035/Justis/05

Artikel I

[Vervallen per 21-12-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005.]

Artikel II

[Vervallen per 21-12-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn als inspecteur openbare ruimte bij Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel III

[Vervallen per 21-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 21 december 2010.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 10 oktober 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina