Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale [...] (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Geldend van 24-10-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 augustus 2007, nr. aca-2007.03943/5);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 13 september 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

projectdirecteur Project Wegwerken Archiefachterstand (PWAA)

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina