Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten

Geldend van 12-10-2007 t/m heden

Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van het Adviescollege toetsing administratieve lasten ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,7.

Artikel 2

De andere leden van het Adviescollege toetsing administratieve lasten ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de andere leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,5.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina