Mandaatbesluit LNV RDW

[Regeling vervallen per 30-12-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.]
Geldend van 12-10-2007 t/m 30-06-2014

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 oktober 2007, nr. TRCJZ/2007/3139, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de RDW inzake de keuring en certificering van vervoermiddelen bestemd voor transport van dieren (Mandaatbesluit LNV RDW)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-12-2014]

De leden van de directie van de Dienst Wegverkeer, de technisch medewerkers, de technisch inspecteur specialist en de technisch inspecteur van de Dienst Wegverkeer worden gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vervoermiddelen te keuren voor het verkrijgen van een certificaat van goedkeuring als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling Diervervoer 2007.

Artikel 2

[Vervallen per 30-12-2014]

De leden van de directie van de Dienst Wegverkeer, de technisch medewerkers, de administratief medewerkers, de technisch inspecteur specialist, de technisch inspecteur, de eerste medewerker IKS/KZ, de technisch-administratief coördinator en de behandelingsmedewerkers van de Dienst Wegverkeer worden gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het verlenen van certificaten van goedkeuring als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling Dierenvervoer 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2014]

 • 1 De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:’

  gevolgd door

  ‘LID VAN DE DIRECTIE VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE TECHNISCH MEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE TECHNISCH INSPECTEUR SPECIALIST VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE TECHNISCH INSPECTEURS VAN DE DIENST WEGVERKEER’.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in artikel 2, luidt:

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:’

  gevolgd door

  ‘LID VAN DE DIRECTIE VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE TECHNISCH MEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE TECHNISCH INSPECTEUR SPECIALIST VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE TECHNISCH INSPECTEUR VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE EERSTE MEDEWERKER IKS/KZ VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE TECHNISCH-ADMINISTRATIEF COÖRDINATOR VAN DE DIENST WEGVERKEER’

  onderscheidenlijk

  ‘DE BEHANDELINGSMEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’.

Artikel 4

[Vervallen per 30-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina