Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2008

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het tarief voor de behandeling van een verzoek tot vrijstelling van de toetsing of de verlenging daarvan als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 60,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt:

  • a. voor een eerste toetsing bij een accountantspraktijk: € 665,– per toetser per dagdeel;

  • b. voor een hertoetsing bij een accountantspraktijk: € 975,– per toetser per dagdeel;

  • c. voor een marginale toetsing van een van een koepelorganisatie ontvangen toetsingsverslag: € 775,– per dagdeel.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen voor de bij het te toetsen accountantspraktijk of de te accrediteren koepelorganisatie bestede tijd een vergoeding ten bedrage van € 335,– per dagdeel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2008.

Terug naar begin van de pagina