Verordening op de tarieven contributie 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Verordening op de tarieven contributie 2008

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikel 24, eerste lid en artikel 30, eerste lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening, bedraagt:

  • Groep A € 1.355,–

  • Groep B € 685,–

  • Groep C € 280,–

  • Groep D € 280,–

  • Groep E € 130,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven contributie 2008.

Terug naar begin van de pagina