Besluit vaststelling Plan van Scholen 2008–2009–2010

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-11-2007 t/m 31-07-2008

Besluit vaststelling Plan van Scholen 2008–2009–2010

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 65, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, met inachtneming van de vóór 1 januari 2007 ingediende aanvragen;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 01-08-2008]

Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Plan van Scholen 2008–2009–2010;

te bepalen dat het aan het Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

Plan van Scholen 2008–2009–2010

Volg

nr.

Onderwijssoort

Onderdeel van school/

Scholen-

gem.(*)

Plaats van

vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stichtingsnorm

Jaartal

Bijzonderheden

01

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

2008

Passende huisvesting ontbreekt nog, echter aanvraag heeft 5 jaar op Plan gestaan

02

Havo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

2008

Passende huisvesting ontbreekt nog, echter aanvraag heeft 5 jaar op Plan gestaan

03

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

2008

Passende huisvesting ontbreekt nog, echter aanvraag heeft 5 jaar op Plan gestaan

04

Vbo grafische techniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Almere

Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere

OP

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

05

Vbo consumptief

Lyceum/havo/mavo/

Vbo/lwoo

Sneek

Stichting CVO

Zuid-West

Fryslân

PC

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

06

Vbo transport & logistiek

Lyceum/havo/mavo

Vbo/Lwoo

Brielle

Stichting Onderwijsgroep Galilei

OP

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

07

Vbo transport & Logistiek

Ath/gymn/havo/vmbo/

lwoo

Woerden

Stichting Minkema College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Woerden e.o.

OP

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

08

Vbo transport & Logistiek

Lyceum/havo/mavo/

vmbo

Kaatsheuvel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

RK

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

09

Vbo installatietechniek

Ath/havo/mavo/vbo/lwoo

Venlo

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

RK/AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

10

Vbo installatietechniek

Lyceum/havo/mavo/

Vbo/lwoo

Schiedam

Samenwerkingsstichting voor BE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg

PC/RK

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

11

Vbo installatietechniek

Atheneum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Elburg

Vereniging voor Prot. Chr. VO op de Noord-West Veluwe

PC

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een regionaal Arrangement

12

Vbo installatietechniek

Vbo/lwoo

Heerenveen

Alg. Vereniging voor beroeps en ander Voortgezet Onderwijs in Heerenveen e.o.

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een regionaal Arrangement

13

Vbo installatietechniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Purmerend

Stichting Purmer-

endse Scholengemeenschap

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

14

Vbo uiterlijke verzorging

Mavo/vbo

Maarsbergen

Stichting Scholengemeenschap Maarsbergen

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

15

Vbo uiterlijke verzorging

Gymnasium/atheneumhavo/vmbo/pro

Deventer

Stichting Carmel College

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

16

Vbo uiterlijke verzorging

Atheneum/havo/vmbo

pro

Nijverdal

Stichting voor Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal, Rijssen e.o.

PC

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een regionaal Arrangement

(*) Aangegeven is de samenstelling van de scholengemeenschap die ontstaat bij bekostiging van de gevraagde school of afdeling.

Terug naar begin van de pagina