Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 20-09-2007 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 20-09-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina