Tijdelijke regeling maatregelen mond- en klauwzeer Verenigd Koninkrijk 2007 (II)

[Regeling vervallen per 08-12-2007.]
Geldend van 17-09-2007 t/m 07-12-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2007, nr. TRCJZ/2007/3012, houdende maatregelen in verband met een MKZ-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk (Tijdelijke regeling maatregelen mond- en klauwzeer Verenigd Koninkrijk 2007 (II))

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10, eerste en vierde lid, van richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 17, 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-12-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. [Red: vervallen;]

 • b. evenhoevigen: herkauwers en varkens;

 • c. Verenigd Koninkrijk: Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland.

Artikel 4

[Vervallen per 08-12-2007]

 • 1 Een vervoermiddel waarmee een of meer paardachtigen vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland worden gebracht wordt terstond na lossing gereinigd en ontsmet.

 • 2 Een vervoermiddel dat kennelijk is gebruikt voor het vervoeren van een of meer paardachtigen, in het Verenigd Koninkrijk en leeg vanuit het Verenigd Koninkrijk, anders dan in doorvoer in Nederland wordt gebracht, wordt zo spoedig mogelijk na binnenkomst in Nederland gereinigd en ontsmet.

Artikel 5

[Vervallen per 08-12-2007]

 • 1 De houder van evenhoevigen houdt een register bij van alle bedrijfsmatige bezoeken waarin tenminste wordt opgenomen:

  • a. de datum van het bezoek;

  • b. de naam van de bezoeker, en indien van toepassing

  • c. de naam van het bedrijf in opdracht waarvan hij het bedrijf waar evenhoevigen verblijven bezoekt.

 • 2 De houder van evenhoevigen bewaart het register, bedoeld in het eerste lid, gedurende ten minste 3 maanden.

Artikel 6

[Vervallen per 08-12-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen mond- en klauwzeer Verenigd Koninkrijk 2007 (II).

Artikel 7

[Vervallen per 08-12-2007]

Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt op 12 september 2007, om 19.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit:
de

Secretaris-Generaal

,

A.N. van der Zande

Terug naar begin van de pagina