Besluit instelling Adviescommissie Aziëfaciliteit China

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 07-09-2007 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 28 augustus 2007, nr. DAO-479/07, tot instelling van de Adviescommissie Aziëfaciliteit voor China

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De commissie bestaat uit twee leden die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en twee ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • 2 Niet-ambtelijk lid zijn Drs. A. Kraaijeveld en Prof. Dr. Ir. P.P.S. Ho.

  • 3 Ambtelijk lid zijn Drs. P.A. Menkveld en Drs. W.A.C. Palm.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina