Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureau Erediensten 1940-1988

Geldend van 06-09-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 30 juli 2007, nr. BenC 2007-1189 M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Bureau Erediensten over de periode 1940-1988

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Bureau Erediensten 1940-1988 met de inventarisnummers zoals opgenomen in de Bijlage, de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld voor een termijn van vijftig jaren gerekend vanaf de datum vermeld op archiefbescheiden, echter minimaal durende tot 2015 en maximaal durende tot 2036.

Artikel 2

Raadpleging van de in het vorige lid genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Secretaris-generaal

,

A.S.M. Koeleman

Bijlage Inventarisnummers Erediensten 1940-1983 Beperkt openbaar

Inv.Nr.

Sluitingsjaar

Dossier

Aantal jaren

beperkt

Beperkt tot

1 januari

236

1972

50

2022

244

1983

50

2033

239

1974

50

2024

238

1971

50

2021

240

1973

50

2023

245

1975

50

2025

52

1984

50

2034

34

1974

50

2024

67

1984

50

2034

68

1984

50

2034

237

1981

50

2031

218

1984

50

2034

219

1984

50

2034

220

1984

50

2034

221

1984

50

2034

205

1965

50

2015

30

1985

50

2035

2

1985

50

2035

3

1985

50

2035

4

1985

50

2035

5

1985

50

2035

6

1985

50

2035

7

1985

50

2035

8

1985

50

2035

9

1985

50

2035

10

1985

50

2035

11

1985

50

2035

13

1985

50

2035

14

1985

50

2035

15

1985

50

2035

16

1985

50

2035

17

1985

50

2035

18

1985

50

2035

19

1985

50

2035

20

1985

50

2035

21

1985

50

2035

22

1985

50

2035

12

1985

50

2035

27

1985

50

2035

29

1985

50

2035

25

1985

50

2035

26

1985

50

2035

28

1984

50

2034

127

1983

50

2033

128

1983

50

2033

133

1984

50

2034

134

1984

50

2034

135

1984

50

2034

136

1984

50

2034

137

1984

50

2034

138

1984

50

2034

139

1984

50

2034

140

1984

50

2034

141

1984

50

2034

142

1984

50

2034

143

1984

50

2034

144

1984

50

2034

145

1984

50

2034

146

1984

50

2034

147

1984

50

2034

148

1984

50

2034

149

1984

50

2034

150

1984

50

2034

151

1984

50

2034

152

1984

50

2034

153

1984

50

2034

154

1984

50

2034

155

1984

50

2034

156

1984

50

2034

157

1984

50

2034

158

1984

50

2034

159

1983

50

2033

130

1983

50

2033

131

1983

50

2033

111

1986

50

2036

112

1986

50

2036

114

1986

50

2036

115

1986

50

2036

117

1986

50

2036

118

1986

50

2036

119

1986

50

2036

120

1986

50

2036

121

1986

50

2036

100

1986

50

2036

101

1986

50

2036

102

1986

50

2036

103

1986

50

2036

104

1986

50

2036

105

1986

50

2036

106

1986

50

2036

107

1986

50

2036

108

1986

50

2036

87

1986

50

2036

88

1986

50

2036

89

1986

50

2036

90

1986

50

2036

91

1986

50

2036

92

1986

50

2036

93

1986

50

2036

95

1986

50

2036

96

1986

50

2036

97

1986

50

2036

98

1986

50

2036

108

1986

50

2036

122

1986

50

2036

124

1986

50

2036

123

1986

50

2036

125

1986

50

2036

53

1984

50

2034

64

1985

50

2035

Terug naar begin van de pagina