Beleidsregel verlenging en aanpassing Compensatie nieuw ziektekostenstelsel meerderjarige scholieren voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 05-09-2007 t/m 31-07-2009

Beleidsregel verlenging en aanpassing Compensatie nieuw ziektekostenstelsel meerderjarige scholieren voortgezet onderwijs

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Besluit:

Artikel 2. Doelgroep

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze beleidsregel is van toepassing op meerderjarige scholieren die vallen

  • a. onder de werking van de WVO dan wel de WEB, voor zover het betreft het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, en die een tegemoetkoming in de schoolkosten op basis van hoofdstuk 4 van de WTOS kunnen ontvangen, en

  • b. meerderjarige scholieren die onderwijs volgen binnen het speciaal onderwijs, dan wel het voortgezet speciaal onderwijs, die een tegemoetkoming in de schoolkosten op basis van hoofdstuk 4 van de WTOS kunnen ontvangen en die een verzoek indienen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.

Artikel 3. Inhoud beleidsregel

[Vervallen per 01-08-2009]

  • a. Voor het schooljaar 2006–2007 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.

  • b. Voor het schooljaar 2006–2007 wordt de tegemoetkoming voor de categorieën ‘speciaal onderwijs’ en ‘Voortgezet speciaal onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd, indien hiertoe een verzoek wordt ingediend door de betreffende leerling.

  • c. Voor het schooljaar 2007–2008 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.

  • d. Voor het schooljaar 2007–2008 wordt de tegemoetkoming voor de categorieën ‘speciaal onderwijs’ en ‘Voortgezet speciaal onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd, indien hiertoe een verzoek wordt ingediend door de betreffende leerling.

  • e. Voor het schooljaar 2008–2009 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.

  • f. Voor het schooljaar 2008–2009 wordt de tegemoetkoming voor de categorieën ‘speciaal onderwijs’ en ‘Voortgezet speciaal onderwijs’, als bedoeld in artikel 4 .6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd, indien hiertoe een verzoek wordt ingediend door de betreffende leerling.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 augustus 2006 en vervalt met ingang van 1 augustus 2009. Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr. G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina