Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2023.
Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-11-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit Wnra
 4. Alcoholbesluit
 5. Besluit beheer politie
 6. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging
 7. Besluit kansspelen op afstand
 8. Besluit modern migratiebeleid
 9. Besluit natuurbescherming
 10. Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
 11. Besluit politiegegevens
 12. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
 13. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
 14. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen
 15. Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
 16. Besluit toestemming verstrekken en verder verstrekken politiegegevens en justitiële gegevens verlening Orde van de Nederlandse Leeuw, Orde van Oranje-Nassau en Erepenning voor menslievend hulpbetoon
 17. Besluit toezicht trustkantoren 2018
 18. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
 19. Herstelbesluit financiële markten 2018
 20. Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
 21. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 22. Verlenging Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse
 23. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 24. Verzamelbesluit VWS 2020
 25. Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg
 26. Wpg-machtigingsbesluit persalarmering
 27. Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
 28. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
 29. Wpg/Wjsg-machtigingsbesluit cash call

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 126jj
 2. Wet politiegegevens
  Artikelen 32, 7
 3. Besluit politiegegevens
  Artikelen 6:4, 6a:2
 4. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
01-01-2008 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
Naar boven