Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2023.
Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-11-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit politiegegevens

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing bevoegd functionarissen NVWA
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels VOG-NP-RP 2023
  Tekst: tekst
 7. Besluit beheer politie
  Artikel: 20
 8. Besluit beheer politiekorps BES
  Artikelen: 4, 5
 9. Besluit ex artikel 24 Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 10. Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven
  Artikel: 2
 11. Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD 2012
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 6
 12. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 2:10, 2:11, 2:13, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 3:1, 3:2, 4:3, 4:3a, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 5:1, 5:3, 6a:2, 6a:3, 6a:4, 6a:6, 6a:7
 13. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 2
 14. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikel: 2
 15. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen
  Artikel: 4
 16. Besluit toestemming verstrekken en verder verstrekken politiegegevens en justitiële gegevens verlening Orde van de Nederlandse Leeuw, Orde van Oranje-Nassau en Erepenning voor menslievend hulpbetoon
  Artikel: 1
 17. Besluit verplichte politiegegevens
  Artikelen: 1, 5, 8, 9
 18. Politiewet 2012
  Artikelen: 48r, 48s
 19. Regeling beheer politiekorps BES
  Artikelen: 1, 2, 4
 20. Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 6
 21. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5
 22. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5
 23. Samenwerkingsregeling politie-Koninklijke marechaussee
  Artikel: 1a
 24. Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens
  Artikel: 2
 25. Veiligheidswet BES
  Artikel: 5
 26. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 35a
 27. Wet politiegegevens
  Artikelen: 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 36c, 46
 28. Wet wapens en munitie
  Artikel: 7b
 29. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 125n, 126dd
 30. Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 126jj

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2010 Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
01-01-2008 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
Naar boven