Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-10-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 126jj
 2. Wet politiegegevens
  Artikelen 32, 7
 3. Besluit politiegegevens
  Artikelen 6:4, 6a:2
 4. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2019 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 17-04-2019 Stb. 2019, 164
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
01-05-2018 Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
01-04-2012 Wijziging 06-10-2011 Stb. 2011, 490 32554 23-03-2012 Stb. 2012, 129
10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 362 32207 30-09-2010 Stb. 2010, 389 Inwtr. 1
01-01-2008 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549

Opmerkingen

 1. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van Nederland.1)
Naar boven