Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-10-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 15a

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 5:3, 5:5, 5:6, 5
 2. Wet politiegegevens
  Artikel: 36c
 3. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 126jj

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Nieuw 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495

Annuleren

Naar boven