Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-09-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 36g

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
    Artikel: 2
  2. Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 5a

  1. Wetboek van Strafvordering
    Artikel 126jj

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-10-2010 Nieuw 30-09-2010 Stb. 2010, 362 32207 30-09-2010 Stb. 2010, 389 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van Nederland.1)

Annuleren

Naar boven