Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-09-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 32a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling WPG Defensie
    Artikel: 2.3
  2. Wet politiegegevens
    Artikel: 36c
  3. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-2023 Nieuw 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 16-10-2023 Stb. 2023, 359

Annuleren

Naar boven