Wet politiegegevens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 3. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 5a
 4. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 11b
 5. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 1
 6. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 7. Besluit verplichte politiegegevens
  Artikel: 1
 8. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015
  Artikel: 6
 9. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 13
 10. Regeling WPG Defensie
  Artikel: 1.1
 11. Regeling beheer politiekorps BES
  Artikel: 1
 12. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikel: 1
 13. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 14. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 16
 15. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 10
 16. Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen
  Artikel: 9
 17. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 18. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 3
 19. Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven
  Artikelen: 1, 17
 20. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 36, 39e
 21. Wet politiegegevens
  Artikelen: 3, 6, 6a, 7, 13, 15, 15a, 17a, 22, 36b, 36c, 36e
 22. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 14
 23. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  Artikel: 3.3
 24. Wpg-machtigingsbesluit ACM
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina