Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet

[Regeling vervallen per 28-09-2013.]
Geldend van 01-09-2007 t/m 27-09-2013

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2794, houdende aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10 van de Plantenziektenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2013]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:

  • 1. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 2. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 3. de ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2013]

Als personen belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:

  • a. de inspecteurs, de assistent-specialisten kwaliteit, de assistent-specialisten fyto, de specialisten kwaliteit, de specialisten fyto, de rayonmanagers, de planners, het assistent-hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst en het hoofd buitendienst van de stichting Kwaliteits-Controle-Bureau;

  • b. de keurmeesters, de medewerkers afdeling keuringsbeleid & kwaliteit en de teamleiders van de stichting Bloembollenkeuringsdienst;

  • c. de keurmeesters, de teammanagers keuringen en de inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van de stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw;

  • d. de keurmeesters, de monsternemers, de controleurs, de vakspecialisten, de teamleiders, de technisch coördinator en de managers van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2007.

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina