Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikelen: 3, 8
 2. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 8
 3. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 13-12-2021 Stb. 2021, 629 13-12-2021 Stb. 2021, 629
01-01-2015 Wijziging 16-12-2014 Stb. 2014, 550 16-12-2014 Stb. 2014, 550
Wijziging 06-10-2014 Stb. 2014, 348 06-10-2014 Stb. 2014, 348
01-07-2014 Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 99 07-04-2014 Stb. 2014, 156 Inwtr. 1
01-06-2011 Wijziging 24-05-2011 Stb. 2011, 260 24-05-2011 Stb. 2011, 259 Inwtr. 2
01-01-2010 Wijziging 15-12-2009 Stb. 2009, 584 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 3
01-12-2009 Wijziging 31-10-2009 Stb. 2009, 462 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 4
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 597 29-12-2008 Stb. 2008, 601 Inwtr. 5
01-05-2008 Nieuwe-regeling 23-08-2007 Stb. 2007, 304 23-08-2007 Stb. 2007, 304

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) (Stb. 2013, 331) in werking treedt.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen in werking treedt.2)
 3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.3)
 4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.4)
 5. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz. (evaluatie Wet SUWI, Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering) (Stb. 2008/600) in werking treedt. 5)
Naar boven