Ontwerp Plan van Scholen 2008–2009–2010

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 29-08-2007 t/m 31-07-2008

Ontwerp Plan van Scholen 2008–2009–2010

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 65, tweede lid, van de wet op het voortgezet onderwijs;

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, met inachtneming van de vóór 1 januari 2007 ingediende aanvragen;

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2008]

vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Ontwerp Plan van Scholen 2008–2009–2010;

te bepalen dat het aan het Ontwerp Plan van Scholen toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveld-Vliegenthart

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

Ontwerp Plan van Scholen 2008–2009–2010

Volg nr.

Onderwijssoort

Onderdeel van school/ Scholengem.(*)

Plaats van vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stichtings-

norm

Jaartal

Bijzonderheden

01

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

2008

Passende huisvesting ontbreekt nog echter aanvraag heeft 5 jaar op Plan gestaan

02

Havo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

2008

Passende huisvesting ontbreekt nog echter aanvraag heeft 5 jaar op Plan gestaan

03

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

2008

Passende huisvesting ontbreekt nog echter aanvraag heeft 5 jaar op Plan gestaan

04

Vbo grafische techniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Almere

Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere

OP

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

05

Vbo consumptief

Lyceum/havo/mavo/

Vbo/lwoo

Sneek

Stichting CVO Zuid-West

Fryslân

PC

160

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement; nog geen passende huisvesting

06

Vbo transport & logistiek

Lyceum/havo/mavo

Vbo/Lwoo

Brielle

Stichting Onderwijsgroep Galilei

OP

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

07

Vbo transport & Logistiek

Ath/gymn/havo/vmbolwoo

Woerden

Stichting Minkema College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Woerden e.o.

OP

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

08

Vbo transport & Logistiek

Lyceum/havo/mavo/

vmbo

Kaatsheuvel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

RK

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

09

Vbo installatietechniek

Ath/havo/mavo/vbo/lwoo

Venlo

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

RK/AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

10

Vbo installatietechniek

Lyceum/havo/mavo/

Vbo/lwoo

Schiedam

Samenwerkingsstichting voor BE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg

PC/RK

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

11

Vbo installatietechniek

Atheneum/havo/mavovbo/lwoo

Elburg

Vereniging voor Prot. Chr. VO op de Noord-West Veluwe

PC

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een regionaal Arrangement

12

Vbo installatietechniek

Vbo/lwoo

Heerenveen

Alg. Vereniging voor beroeps en ander Voortgezet Onderwijs in Heerenveen e.o.

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een regionaal Arrangement

13

Vbo installatietechniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Purmerend

Stichting Purmerendse Scholengemeenschap

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

14

Vbo uiterlijke verzorging

Mavo/vbo

Maarsbergen

Stichting Scholengemeenschap Maarsbergen

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

15

Vbo uiterlijke verzorging

Gymnasium/atheneumhavo/vmbo/pro

Deventer

Stichting Carmel College

AB

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

16

Vbo uiterlijke verzorging

Atheneum/havo/vmbo

pro

Nijverdal

Stichting voor Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal, Rijssen e.o.

PC

160

2008

Goedkeuring i.h.k. van een regionaal Arrangement

Toelichting bij de aanvragen voor het Ontwerp Plan van Scholen 2008–2009–2010

[Vervallen per 01-08-2008]

Inleiding

[Vervallen per 01-08-2008]

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de beoordeling van de aanvragen voor het Ontwerp Plan van Scholen 2008–2009–2010 op grond van het toetsingskader zoals dat is vastgesteld met de beleidsregel VO/B&B-2003/25040 (Uitleg Gele katern nr.18 van 30 juli 2003.) en verlengd met de beleidsregel VO/BenB-2006/40663 van 26 oktober 2006. Per schoolsoort en afdeling is het aantal aanvragen vermeld.

Aanvragen voor vbo-afdelingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Administratie (AD)

Aanvragen

2008–2009–2010

1

De aanvraag betreft een afdeling vbo administratie te verbinden aan de nieuw te stichten Islamitische school voor voortgezet onderwijs te Utrecht. De aanvraag wordt niet opgenomen omdat de stichtingsnorm niet wordt gehaald.

Grafische techniek (GT)

Aanvragen

2008–2009–2010

1

De aanvraag is overgenomen van het Plan van Scholen 2007–2008–2009. De aanvraag is destijds ingediend in het kader van het regionaal arrangement te Almere. De aanvraag voor een afdeling vbo-grafische techniek te verbinden aan OP scholengemeenschap De Meergronden te Almere, is opgenomen met jaartal omdat inmiddels huisvesting beschikbaar is.

Consumptief (CT)

Aanvragen

2008–2009–2010

1

De aanvraag is overgenomen van het Plan van Scholen 2007–2008–2009. Het betreft de afdeling vbo consumptief te verbinden aan het Bogermancollege te Sneek. De aanvraag was voor 2005–2006–2007 ingediend in het kader van het regionaal arrangement te Sneek. Omdat zowel per 1 augustus 2006, per 1 augustus 2007 en per 1 augustus 2008 geen passende huisvesting beschikbaar is, is de aanvraag wederom zonder jaartal opgenomen op het Plan van Scholen.

Transport en logistiek (TL)

Aanvragen

2008–2009–2010

3

3 aanvragen zijn met jaartal op het Ontwerp Plan geplaatst. De aanvragen van de Stichting Onderwijsgroep Galilei te Brielle, het Minkema College te Woerden en de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Kaatsheuvel zijn in het kader van verschillende regionale arrangementen ter goedkeuring voor het Plan van scholen voorgedragen.

Installatietechniek (IT)

Aanvragen

2008–2009–2010

5

5 aanvragen zijn met jaartal op genomen. De aanvragen van de:

– Samenwerkingsstichting VO Regio Venlo

– Samenwerkingsstichting voor BE en VO Westland en Nieuwe Waterweg

– Vereniging voor PC VO Noord West Veluwe

– Alg. Vereniging voor beroeps en ander VO in Heerenveen

– Stichting Purmerendse Scholengemeenschap

zijn in het kader van verschillende regionale arrangementen ter goedkeuring voor het Plan van scholen voorgedragen.

Uiterlijke verzorging(UV)

Aanvragen

2008–2009–2010

3

3 aanvragen zijn opgenomen met jaartal. De aanvragen van de:

– Stichting Scholengroep Maarsbergen

– Stichting Carmel college

– Stichting voor PC VO voor Nijverdal en Rijssen

zijn in het kader van verschillende regionale arrangementen ter goedkeuring voor het Plan van Scholen voorgedragen.

Verzorging (VZ)

Aanvragen

2008–2009–2010

1

De aanvraag betreft een afdeling vbo-verzorging te verbinden aan de nieuw te stichten Islamitische school voor voortgezet onderwijs te Utrecht. De aanvraag wordt niet opgenomen omdat de stichtingsnorm niet wordt gehaald.

Aanvragen voor praktijkonderwijs

[Vervallen per 01-08-2008]

Praktijkonderwijs (PRO)

Aanvragen

2008–2009–2010

2

2 aanvragen zijn niet opgenomen op het Ontwerp Plan. De aanvraag van het LMC Rotterdam voor een nieuwe school voor praktijkonderwijs te Barendrecht voldoet niet aan de stichtingsnorm. Bij andere scholen in de regio is plaatsruimte. Het netto potentieel is daardoor te klein. De aanvraag van ISVO Ibn Ghaldoun Rotterdam voor een afdeling voor Praktijkonderwijs voldoet niet aan de stichtingsnorm. Er is een dekkend netwerk van basisscholen en de directe meting kan niet worden gebruikt. Met de indirecte meting wordt niet voldaan aan de stichtingsnorm.

Aanvragen voor mavo

[Vervallen per 01-08-2008]

Mavo

Aanvragen

2008–2009–2010

2

1 aanvraag is overgenomen van het Plan van Scholen 2007–2008–2009; het betreft hier de evangelische school voor mavo te Wierden. De aanvraag voor Wierden is 5 jaar achtereen – voor het eerst op het Plan van Scholen 2003–2004–2005 – zonder jaartal opgenomen omdat geen passende huisvesting beschikbaar is. Nog steeds is geen huisvesting beschikbaar maar de WVO bepaalt dat de bekostiging in elk geval aanvangt nadat een school 5 jaar zonder jaartal op het plan heeft gestaan. De aanvraag is daarom nu met jaartal opgenomen.

1 aanvraag is niet opgenomen; het betreft een aanvraag voor een islamitische school voor mavo in Utrecht die niet voldoet aan de stichtingsnorm.

Aanvragen voor havo

[Vervallen per 01-08-2008]

Havo

Aanvragen

2008–2009–2010

2

1 aanvraag is overgenomen van het Plan van Scholen 2007–2008–2009; het betreft hier de evangelische school voor havo te Wierden. De aanvraag voor Wierden is 5 jaar achtereen – voor het eerst op het Plan vanScholen 2003–2004–2005 – zonder jaartal opgenomen omdat geen passende huisvesting beschikbaar is. Nog steeds is geen huisvesting beschikbaar maar de WVO bepaalt dat de bekostiging in elk geval aanvangt nadat een school 5 jaar zonder jaartal op het plan heeft gestaan. De aanvraag is daarom nu met jaartal op genomen.

1 aanvraag is niet opgenomen; het betreft een aanvraag voor een islamitische school voor havo in Utrecht die niet voldoet aan de stichtingsnorm.

Aanvragen voor atheneum

[Vervallen per 01-08-2008]

Atheneum

Aanvragen

2008–2009–2010

1

De aanvraag is overgenomen van het Plan van Scholen 2007–2008–2009; het betreft hier de evangelische school voor atheneum te Wierden. De aanvraag voor Wierden is 5 jaar achtereen – voor het eerst op het Plan van Scholen 2003–2004–2005 – zonder jaartal opgenomen omdat geen passende huisvesting beschikbaar is. Nog steeds is geen huisvesting beschikbaar maar de WVO bepaalt dat de bekostiging in elk geval aanvangt nadat een school 5 jaar zonder jaartal op het plan heeft gestaan. De aanvraag is daarom nu met jaartal op genomen.

Aanvragen voor gymnasium

[Vervallen per 01-08-2008]

Gymnasium

Aanvragen

2008–2009–2010

1

De aanvraag van het Yburg College te Amsterdam is niet opgenomen omdat er binnen redelijke afstand voldoende plaatsruimte is bij andere scholen. Het netto potentieel is daarom te klein en de stichtingsnorm wordt niet gehaald.

Terug naar begin van de pagina