Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0022428
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Besluit burgerservicenummer
 4. Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg
 5. Besluit diergeneeskundigen
 6. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
 7. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 8. Regeling burgerservicenummer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.4
 2. Besluit burgerservicenummer
  Artikel: 1
 3. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 4. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 5. Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi
  Artikel: 4
 6. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
  Bijlagen: 4, 6
 7. Uitvoeringsbesluit WEB
  Bijlage: 1
 8. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 9. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 17, 17a
 10. Wet inburgering
  Artikel: 1
 11. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 12. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 5.2.9
Terug naar begin van de pagina