Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0022428
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Besluit burgerservicenummer
 4. Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg
 5. Besluit diergeneeskundigen
 6. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
 7. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 8. Regeling burgerservicenummer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.4
 2. Besluit burgerservicenummer
  Artikel: 1
 3. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 4. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 5. Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi
  Artikel: 4
 6. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
  Bijlagen: 4, 6
 7. Uitvoeringsbesluit WEB
  Bijlage: 1
 8. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 9. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 17, 17a
 10. Wet inburgering
  Artikel: 1
 11. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 12. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 5.2.9

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 28-07-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 288 30312 30-10-2007 Stb. 2007, 444

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 191)
Naar boven