Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling burgerservicenummer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling burgerservicenummer
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
26-11-2007 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 288 30312 30-10-2007 Stb. 2007, 444

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven