Regeling aanwijzing nationale parken

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/1221, houdende aanwijzing nationale parken (Regeling aanwijzing nationale parken)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 2

 • 1 Als nationaal park zijn aangewezen:

  • De Alde Feanen;

  • De Biesbosch;

  • Drents-Friese Wold;

  • Duinen van Texel;

  • Dwingelderveld;

  • De Groote Peel;

  • Lauwersmeer;

  • De Loonse en Drunense Duinen;

  • De Maasduinen;

  • De Meinweg;

  • Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa;

  • Nieuw Land;

  • Oosterschelde;

  • De Sallandse Heuvelrug;

  • Schiermonnikoog;

  • Utrechtse Heuvelrug;

  • Weerribben-Wieden;

  • Zuid-Kennemerland.

 • 2 De nationale parken, bedoeld in het eerste lid, omvatten de gebieden, zoals aangegeven op de kaarten, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

§ 2. Het overlegorgaan

[Vervallen per 01-01-2013]

§ 4. Slotbepalingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 1 die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 in ’s-Gravenhage.

Den Haag, 8 augustus 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina