Regeling vaststelling inhaalprogramma’s consumentenkrediet

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 09-12-2022.
Geldend van 11-08-2007 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling inhaalprogramma’s consumentenkrediet

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder diplomahouder: een houder van een diploma als bedoeld in artikel 171, eerste of tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, voor hypothecair krediet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Diplomahouders voldoen aan de eindtermen, opgenomen in onderdeel 3 van bijlage B van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft door het afleggen van een van de inhaalprogramma’s, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling en aangeboden door de daarbij vermelde aanbieder.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Artikel 2 is slechts van toepassing, indien:

    • a. de diplomahouder beschikt over een certificaat of andersoortig bewijsdocument waaruit blijkt dat het inhaalprogramma is afgelegd, en

    • b. de aanbieder van het inhaalprogramma een opgave van deelnemers aan de Autoriteit Financiële Markten verstrekt, waaruit blijkt dat de betreffende diplomahouder het inhaalprogramma heeft afgelegd.

  • 2 De opgave, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt elektronisch aan de Autoriteit Financiële Markten verstrekt en vermeldt, indien mogelijk, het vergunningnummer van de financiële dienstverlener waar de diplomahouder werkzaam is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling inhaalprogramma’s beleggen.]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling inhaalprogramma’s consumentenkrediet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van . Financiën, a.i,

G. Verburg

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Geldige inhaalprogramma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Nummer

Naam aanbieder

Naam inhaalprogramma

7 523 3000

Avans Hogeschool - Instituut Scire

Inhaalprogramma Consmptief Krediet

111 551 3000

Dukers & Baelemans

Basis PlusArrangement waarin SEH Inhaalprogramma Consumptief Krediet

111 552 3000

Dukers & Baelemans

Master Arrangement waarin SEH Inhaalprogramma Consumptief Krediet

16 532 3000

Dutch Insurance Network Opleidingen & Trainingen

Inhaal programma Consumptief Krediet

19 509 3000

Educaat Financiële Opleidingstrajecten

Permanente Eductie Consumptief Krediet

19 510 3000

Educaat Financiële Opleidingstrajecten

Inhaalprogramma Consumptief Krediet

19 473 3000

Educaat Financiële Opleidingstrajecten

Module Consumptief Krediet

134 511 3000

Eduvalent

Examen Consumptief Krediet inhaalprogramma (D)

134 512 3000

Eduvalent

Examen Consumptief Krediet Inhaalprogramma (S)

20 474 3000

Elsevier Baard

Wfd Consumptief Krediet

20 475 3000

Elsevier Baard

Wfd Consumptief Krediet e-studies

3 539 3000

Fortis/ASR

Consumptief Krediet

128 525 3000

HB Training & Opleiding

Inhaalprogramma Consumptief Krediet

45 466 3000

Huibers Instituut

Consumentenkrediet PE

116 471 3000

I.F.K.

Inhaalprogramma Consumptief Krediet

122 531 3000

Interfin Educatie & Training

Inhaal programma Consumptief Krediet

54 513 3000

Kluwer opleidingen

Consumptief Krediet (klassikaal)

54 514 3000

Kluwer opleidingen

Consumptief Krediet (e-learning)

54 515 3000

Kluwer opleidingen

Consumptief Krediet (Blended Learning)

126 520 3000

Morel Makelaars Instituut

Wft Consumptief Krediet

126 535 3000

Morel Makelaars Instituut

SEH Inhaalprogramma Consumptief Krediet

59 550 3000

NIBE-SVV

Inhaalprogramma Wft Consumenten Krediet

74 516 3000

REAAL College

Consumptief Krediet

76 467 3000

S.E.H.

SEH Inhaalprogramma Consumptief Krediet

76 534 3000

S.E.H.

SEH Inhaalprogramma Consumptief Krediet

78 517 3000

SEFD

Examen Consumptief Krediet Inhaalprogramma

123 463 3000

StudieCentrum Financiële Branche

Wft Inhaalprogramma Consumptief Krediet

127 522 3000

Z&P Groep

Inhaalprogramma Consumptief Krediet

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling inhaalprogramma’s beleggen.]

Naar boven