Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2006/2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-02-2008.]
[Regeling vervallen per 14-02-2009.]
Geldend van 29-07-2007 t/m 13-02-2009

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2006/2007 (HPA 16)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft,

gelet op artikel 7, tweede en vierde lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006,

gehoord de Commissie Vlas,

op 9 november 2006 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2009]

  • 1 Van de aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton korte vlasvezels en hennepvezels wordt, overeenkomstig artikel 3, vijfde lid van de raadsverordening, een gedeelte overgedragen naar de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid lange vlasvezels.

  • 2 De in het eerste lid genoemde hoeveelheid van 5.550 ton wordt verlaagd met 1.600 ton naar 3.950 ton, hetgeen na toepassing van de factor, genoemd in de tweede alinea van artikel 3, vijfde lid, van de raadsverordening, leidt tot een verhoging van de hoeveelheid lange vlasvezels met 727 ton naar 5.527 ton. Voor deze vezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,26 ton.

  • 3 De hoeveelheid van 3.950 ton wordt overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Verordening voor het seizoen 2006/2007 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:

    • a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 0,89 ton

    • b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 2,50 ton.

Artikel 3

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2006/2007.

Den Haag, 9 november 2006

Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 16 juli 2007, nr. TRCJZ/2006/3761.

Terug naar begin van de pagina