Vaststellingsbesluit subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderzoek)

Geldend van 08-08-2007 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 juli 2007, nr. DCO-382/07, tot vaststelling van een subsidieplafond voor de periode 1 oktober 2007 – 31 december 2008 voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderzoek)

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 6.2 en 6.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma Onderzoek en Innovatie geldt voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 31 december 2008 een subsidieplafond van € 25.000.000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Treffers

Terug naar begin van de pagina