Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor gemiddelde CO2-uitstoot benzine- en dieselauto’s 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 24-08-2006 t/m heden

Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor gemiddelde CO2-uitstoot benzine- en dieselauto’s 2007

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’ s van 3-11-2000 (Stb. 2000, nr. 475).

Besluit:

De Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2007 van 18 augustus 2006 (Stcrt. 2006, nr. 162) wordt ingetrokken.

De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto’ s met benzine als brandstof, en voor personenauto’ s met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2007, als volgt vast te stellen:

 • 1. Constanten voertuiglengte:

  C1, lengte: –3,0440

  C2, lengte: 4,0792

  C3, lengte: 0,0587

 • 2. Constanten benzineauto’s:

  C1, benzine: 243,2040

  C2, benzine: –51,3800

  C3, benzine: 5,5760

 • 3. Constanten dieselauto’s:

  C1, diesel: 206,9900

  C2, diesel: –44,2490

  C3, diesel: 4,7230

 • 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  Gemiddelde CO2-uitstoot benzine: 167,7000

  Gemiddelde CO2 -uitstoot diesel: 160,2000

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 23 augustus 2006

De

directie van de RDW

,

H. van Santen

directeur Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina