Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geldend van 01-08-2007 t/m heden

Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2008

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s van 3-11-2000 (Stb. 2000, nr. 475);

Besluit:

Enig artikel

De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto’s met benzine als brandstof, en voor personenauto’s met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2008, als volgt vast te stellen:

 • 1. Constanten voertuiglengte:

  C1, lengte: -1,737

  C2, lengte: 2,454

  C3, lengte: 0,549

 • 2. Constanten benzineauto’s:

  C1, benzine: 190,249

  C2, benzine: -38,137

  C3, benzine: 4,686

 • 3. Constanten dieselauto’s:

  C1, diesel: -60,029

  C2, diesel: 20,716

  C3, diesel: 0,806

 • 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  Gemiddelde CO2-uitstoot benzine: 161,200

  Gemiddelde CO2-uitstoot diesel: 164,800

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 20 juli 2007

De

directie van de RDW

, de

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina