Besluit vaststelling subsidieplafond en beperking termijn indienen aanvragen subsidiëring [...] Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

Geldend van 01-08-2007 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 juli 2007, nr. DJZ/BR/0687-2007, tot vaststelling van een subsidieplafond en tot beperking van de termijn voor het indienen van aanvragen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

Artikel 1

  • 2 Aanvragen voor subsidieverlening in het kader van het programma voor ontwikkelingsrelevante exporttransacties (ORET) ten laste van het subsidieplafond 2007 kunnen tot en met 31 juli 2007 worden ingediend.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

Internationale Samenwerking,

R.J. Treffers

Terug naar begin van de pagina