Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-07-2007 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 december 2006 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening tegemoetkoming ter zake van maatregelen ter voorkoming van marktverstoring wegens Aviaire Influenza (PPE) 2006 (Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2006.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 14 december 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 5 juli 2007, nr. TRCJZ/2007/2186.

Terug naar begin van de pagina