Regeling meettarieven elektriciteit 2008

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 juli 2007, nr. WJZ 7085967, houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteitsnetten voor 2008 (Regeling meettarieven elektriciteit 2008)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

De tarieven welke netbeheerders voor het jaar 2008 in rekening brengen voor de meting van elektriciteit als bedoeld in artikel 30a van de Elektriciteitswet 1998 voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van die wet worden berekend op grond van het gewogen gemiddelde van de tarieven van alle netbeheerders gezamenlijk, zoals die voor die afnemers golden voor het jaar 2005, gecorrigeerd met de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex, berekend uit het quotiënt van deze prijsindex van augustus 2005 en die van augustus 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina