Uitvoeringsregeling BSRI 2000 periode 2007/2013

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 20-10-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 juli 2007, nr. WJZ 7079718, houdende uitvoering van het Besluit subsidies regionale investeringprojecten 2000 (Uitvoeringsregeling BSRI 2000 periode 2007/2013)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Ondernemingen die van de toepassing van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 zijn uitgesloten zijn ondernemingen die behoren tot:

 • a. sectoren van de productie van landbouwproducten als bedoeld in bijlage 1 van het EG-Verdrag;

 • b. sectoren van de productie en het in de handel brengen van producten bedoeld om melk en zuivelproducten te imiteren of te vervangen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 1898/87;

 • c. de visserij- en acquacultuursector;

 • d. de scheepsbouwsector;

 • e. de kolenindustrie;

 • f. de ijzer- en staalindustrie;

 • g. de synthetische-vezelindustrie;

 • h. de vervoersector.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De omvang van de regio’s, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g en h, van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000, wordt als volgt vastgesteld:

 • a. het gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe tezamen;

 • b. het gebied van de provincie Limburg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 Het in bijlage 1 genoemde percentage van 10 wordt met 5 procentpunten verhoogd voor zover subsidie wordt verstrekt aan een ondernemer die een project uitvoert als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 en die een kleine of middelgrote onderneming in stand houdt in de zin van bijlage I bij verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Als gemeenten of delen van gemeenten, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000, worden aangewezen alle gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de in de bij deze regeling behorende bijlage 2 genoemde gemeenten of delen van gemeenten alsmede de gemeenten Urk en Lelystad.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, 3°, en c, 3°, van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 is het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde percentage dat geldt op het moment van subsidieverlening.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 wordt vastgesteld op € 31.540.000.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

De Uitvoeringsregeling BSRI 2000 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen waarop voor 1 januari 2007 is beslist.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSRI 2000 periode 2007/2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 3, 4 en 5, die ter inzage worden gelegd bij de directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.

Den Haag, 13 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2010]

De gemeenten en delen van gemeenten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en de subsidiepercentages, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling BSRI 2000 periode 2007/2013

A. Periode 2007–2013

[Vervallen per 01-01-2010]

Provincie Groningen

Oost-Groningen

15%

Menterwolde (Zuidbroek; Uiterburen; Heiligelaan; Westeind; W A Schottenweg; Verspreide huizen Zuidbroek; Muntendam met Oude Verlaat; Tussenklappen; Tripscompagnie; Borgercompagnie (gedeeltelijk); Verspreide huizen Muntendam);

Scheemda (Eexta-Zuid; Heiligerlee; Scheemdermeer);

Stadskanaal (Industriegebied; Dideldom);

Veendam;

 

Vlagtwedde (Ter Apelkanaal; Verspreide huizen Ter Apel en Ter Apelkanaal; Jipsingboermussel en Zandberg);

Winschoten

 

Delfzijl en omgeving

10%

Appingedam;

 

Delfzijl (Delfzijl-Centrum; Farmsum; Delfzijl-Noord; Delfzijl-West; Fivelzigt; Tuikwerd; Meedhuizen; Uitwierde; Verspreide huizen Eemskanaal (ten zuiden); Industrieterrein; Verspreide huizen in het Noorden)

Overig Groningen

10%

Eemsmond (Eemshavengebied);

Groningen;

 

Hoogezand-Sappemeer;

 

Leek (Diepswal; Centrum Leek en omgeving; Rodenburg en omgeving; Nienoordsrand; Buitengebied ten oosten van Leek; Buitengebied ten zuiden van Leek; Bebouwde kom Tolbert; Sintmaheerdt; Buitengebied Tolbert; Bebouwde kom Midwolde; Pasop; Buitengebied Midwolde);

Slochteren (Rengerslaan; Verspreide huizen ten zuiden van Kolham; Borgweg (gedeeltelijk))

Provincie Friesland

Noord-Friesland

10%

Franekeradeel (Franeker Binnenstad; Professorenbuurt; Oostelijk en zuidelijk industrieterrein; Vliet, Tuinen westelijke industrieweg; Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan; C. van Saarloosstraat en omgeving; Noordelijk Burg. J. Dijkstraweg; Plan Arkens; Watertoren, Bloementerp en Zevenhuizen; Verspreide huizen Franeker);

Harlingen;

 

Leeuwarden

 

Zuidwest-Friesland

15%

Sneek

 

Zuidoost-Friesland

15%

Heerenveen (Kanaal; Leeuwarderstraatweg; Businesspark Friesland; Nijehaske; Noord; Mobilisatieweg; Centrum; Het Meer; de Greiden; Midden; de Heide; de Akkers; ten Woude; Nieuweschoot; Zuid);

Opsterland (Gorredijk; Ureterp; Verspreide huizen Ureterp);

 

Skarsterlân (Jonkersland; Blaauwhof; Centrum; Westermeer; Zuiderveld; Skipsleat; Wylderhoarne; Sewei/De Ekers; Woudfennen; Nijehaske);

Smallingerland (Centrum; De Wiken; De Singels; De Drait; De Wiken-Oost; De Venen; De Folgeren; De Swetten; De Bouwen; Noordoost; De Haven; Buitengebied Drachten; Fennepark; Bedrijvenpark; Vrijburg; Burmaniapark; Opeinde; Drachtstercompagnie)

Provincie Drenthe

Noord-Drenthe

15%

Assen;

 

Noordenveld (Roden; Roden West; Industrieterrein Roden);

Midden-Drenthe (Wijster; Verspreide huizen Wijster);

Tynaarlo (Eelderwolde; Verspreide huizen Eelderwolde; Oosterbroek en vliegveld)

Zuidoost-Drenthe

15%

Coevorden (Coevorden-Centrum; Lootuinen; Poppenhare; Binnenvree Buitenvree Pikveld; De Heege; Klooster; Ballast; De Loo; Verspreide huizen Coevorden; Holwert; Hare; Leeuwerikenveld; De Heege en De Mars; Klinkenvlier; Ossehaar);

Emmen (Noordbarge; Zuidbarge; Weerdinge; Westenesch; Emmerschans; Barger-Oosterveld; Verspreide huizen overig dorpsgebied Emmen; Emmen Centrum; Emmermeer; Emmen-Oude Roswinkelerstraat; Emmen over het spoor; Angelslo; Emmenhout; Bargeres; Bargermeer industrieterrein; Rietlanden; Delftlanden; Nieuw-Dordrecht; Verspreide huizen Nieuw-Dordrecht; Oranjedorp; Vastenow; Klazienaveen-Noord; Klazienaveen-Zuid; Schoonebeek; Verspreide huizen Schoonebeek; Oosterse Bos en Middendorp; Westerse Bos; Zandpol; Industrieterrein De Vierslagen)

Zuidwest-Drenthe

15%

Hoogeveen (Centrum; Noord; Bentinckspark; Krakeel; Wolfsbos; Zuid; Venesluis; West; Oost; Steenbergerweiden; Kinholt; Grittenhof; Schoonvelde-West; Schoonvelde-Oost; Schutlanden-Oost; Schutlanden-West; Kattouw; Trasselt; Erflanden; Industriegebied Toldijk; Industriegebied Noord A; Industriegebied Noord B; Industriegebied Buitenvaart);

Meppel (Centrum; Watertoren; Haveltermade; Koedijkslanden; Ezinge; Oosterboer; Industrieterrein Oevers en omgeving; Industrieterrein-Noord; Bedrijvenpark Blankenstein; Verspreide huizen Meppel; Berggierslanden)

B. Periode 2007–2008

[Vervallen per 01-01-2010]

Provincie Groningen

Overig Groningen

10%

Haren

Provincie Friesland

Zuidwest-Friesland

10%

Wymbriseradiel (Folsgare);

Bolsward

 

Zuidoost-Friesland

10%

Weststellingwerf (Wolvega)

Provincie Drenthe

Noord-Drenthe

10%

Aa en Hunze (Gasselternijerveen; Gasselterboerveen; Verspreide huizen Gasselternijerveen), Tynaarlo

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De gemeenten en delen van gemeenten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, en de subsidiepercentages, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling BSRI 2000 periode 2007/2013

A. Periode 2007–2013

[Vervallen per 01-01-2010]

Provincie Limburg

Zuid-Limburg

10%

Maastricht (excl. Borgharen; Itteren; Meerssenhoven; Heer);

Beek;

 

Heerlen;

 

Nuth;

 

Sittard-Geleen

 

B. Periode 2007–2008

[Vervallen per 01-01-2010]

Provincie Limburg

Midden-Limburg

10%

Echt-Susteren

Zuid-Limburg

10%

Kerkrade;

 

Landgraaf

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina