Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-06-2013.
Geldend van 06-06-2013 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 06-06-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-06-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Nieuwe-regeling 13-07-2007 Stcrt. 2007, 140 SV/WV/07/24387 14-12-2007 Stb. 2007, 554 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet houdende regels bevordering activering personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007/553) in werking treedt.1)
Naar boven