Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie 2008 ex artikel 2.8, tweede lid, Besluit Wfsv

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2007, SV/WV/07/23621, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2008

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina