Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-09-2007 t/m 31-03-2013

Besluit tot geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Overwegende:

– dat bij de publieke omroeporganisatie die wordt genoemd in dit besluit technische beveiligingsvoorzieningen nodig zijn ter beveiliging van de gebouwen en daarin verblijvende personen en roerende zaken;

– dat de bijzondere beveiligingsaspecten van betreffende voorzieningen – gelet op de strategische uitzendprocessen voor de landelijke publieke omroep en het belang hiervan voor de massacommunicatie in Nederland, specifiek in situaties van calamiteiten of als doelwit van acties – het noodzakelijk maken geheimhouding te betrachten met betrekking tot de functionele en technische invulling en uitvoering ervan, teneinde het risico van inbreuk door derden op de beveiligingsvoorzieningen te minimaliseren;

– dat het derhalve uitgesloten is in deze de Europese aanbestedingsprocedures te volgen;

Gelet op:

Artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

Besluit:

[Vervallen per 01-04-2013]

Tot geheimverklaring van de aanbesteding voor het leveren, installeren en onderhouden van en het verhelpen van storingen aan technische beveiligingsvoorzieningen van de:

Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister voornoemd

,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina