Regeling vaststelling verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen 2007 Wet inzake de Geldtransactiekantoren

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 15-07-2007 t/m 30-06-2012

Regeling van de minister van Financiën van 6 juli 2007, nr. FM 2007-01648 M tot vaststelling van de verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen voor 2007 Wet inzake de Geldtransactiekantoren

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 2 De verdeelsleutels en bandbreedtes, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de regeling worden vastgesteld als volgt:

  Maatstaf

  Bandbreedte

  Verdeelsleutel

  De totale waarde van de geldtransacties bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren over een periode van 12 maanden, die geldtransactiekantoren ten behoeve van hun cliënten uitvoeren

  Voor gedeelte waarde transacties:

   
     

  € 1 tot en met € 10 mln.

  € 1 per € 1.000,–

     

  € 10 mln. tot en met

  € 100 mln.

  € 0,35 per € 1.000,–

     

  > € 100 mln.

  € 0,05 per € 1.000,–

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina